NWS

De NWS is een nieuw individualiseerbaar progressief glas met dubbel asferisch design en flexibele inset. Het specifieke design zorgt er niet alleen voor dat het gezichtsveld breder en duidelijker is door de zijkanten van het vertezicht en de bovenkant van het nabijzicht breder te maken.

Het vermindert eveneens de vervormingen tot 21% tov een traditioneel progressief glas.

Gecombineerde asferische voorcurve voor negatieve correcties.

compensation-min-power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gecombineerde asferische voorcurve voor positieve correcties.

compensation-plus-power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breder vertezicht en nabijzicht.

Neo-Wide-area-design